Покренута кампања РЕЦИ НЕ РАДУ НА ЦРНО!

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања покренуло је пројекат РЕЦИ НЕ РАДУ НА ЦРНО који има за циљ сузбијања свих облика нелегалног рада или рада на црно.

Значајна подршка кампањи је и раније планирани појачан План инспекцијског надзора инспектората за рад у 2018. години који је усмерен ка остваривању стратешких циљева:

  • сузбијање рада “на црно“ и смањење броја повреда радно-правних института из области радних односа утврђених законом, колективним уговором и уговором о раду- сузбијање сиве економије превођењем нерегистрованих субјеката у легалне токове пословања
  • решавање проблематике везане за област безбедности и здравља на раду и област радних односа за категорије посебно осетљивих група запослених
  • питања везана за женску радну снагу (материнска заштита – труднице и породиље), дечији рад, рад особа са инвалидитетом, рад волонтера, рад страних држављана итд
  • промоција културе превенције у области безбедности и здравља на раду и области радних односа (подизање свести и информисање јавности) са посебним освртом на сектор малих и средњих предузећа и високоризичне делатности (грађевинарство, хемијска индустрија, пољопривреда и сл.)

За све време трајања кампање, од 19. фебруара и током 2018. године, свим запосленим грађанима и послодавцима у Србији на услузи ће бити интернет сајт recineradunacrno.rs , у оквиру којег ће запослени кроз једноставну форму имати могућност да пријаве сваки облик рада на црно. На сајту recineradunacrno.rs ће бити доступне све потребне информације од користи запосленима и послодавцима, као и детаљне инструкције у вези са утврђивањем радног статуса. Пријава може бити анонимна и биће прослеђена најближој надлежној инспекцијској служби министарства, која ће у најкраћем року извршити проверу статуса запослених и послодавца и о томе на увид јавности доставити информацију, као и у случају утврђивања било ког нелегалног статуса поступати по закону и изрицати законом предвиђене мере.

Такође, током трајања кампање грађанима ће бити доступан и бесплатни дежурни телефон за пријаве рада на црно, као и за сва питања, сугестије и захтеве 0800 300 307