Prijavi rad na crno

Prijavu rada na crno možete izvršiti popunjavanjem ovog formulara ili besplatnim pozivom na broj 0800 300 307

PRIMALAC PRIJAVE: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Inspektorat za rad

* predstavlja obavezno polje