Prva edukativna radionica „Reci NE radu na crno“ održana u Pančevu

Prva u nizu edukativnih radionica u sklopu projekta „Reci NE radu na crno“ na kojoj je diskutovano o načinima efikasnog suzbijanja nelegalnog rada održana je ove nedelje u Pančevu. Radionici je prisustvovao i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, a predstavljeni su dosadašnji rezultati čitavog projekta.

Ministar Đorđević izjavio je da Ministarstvo želi da pokaže da je odlučno u borbi protiv sive ekonomije, koja je nekoliko godina unazad problem u našoj zemlji i da će rad Inspektorata biti još efikasniji.

– Za prvih šest meseci, ove godine sprovedeno je 30 odsto više nadzora nego u istom periodu prošle godine i ono što nam daje nadu, da smo na dobrom putu u borbi protiv sive ekonomije, jeste to da već imamo manji broj ljudi koji rade na crno – rekao je ministar komentarišući ostvarene rezultate projekta u ovoj godini.

Država Srbija iskrena u nameri da se bori protiv rada na crno

Ministar Đorđević je istakao da će inspektori biti prisutni na svakom koraku i da je to jasan pokazatelj da država ima iskrenu nameru da se bori protiv rada na crno. On je dodao da se inspekcijski nadzori sprovode tako što u kontrole ne idu inspektori iz mesta u kojem se vrši nadzor, već se oni rotiraju.

„Ministarstvo je od marta tekuće godine, pokrenulo projekat „Reci NE radu na crno“ sa Norveškom ambasadom. Cilj Ministarstva jeste da, kroz medijsku kampanju, radnici i poslodavci razviju svest o svojim pravima i koristima koji imaju od sprečavanju rada na crno. Oni treba da znaju da inspektorat radi za dobrobit radnika, ali i dobrobit poslodavaca, sputavajući nelojalnu konkurenciju“, rekao je ministar.

Đorđević je istakao da veruje da će borba protiv sive ekonomije biti još efikasnija u narednom periodu i da će se prisutnost rada na crno svesti ispod proseka EU, i time će Srbija postati primer pojedinim zemljama članicama.

Otkriveno 3.000 radnika na crno više nego u 2016.

V.d. direktora Inspektorata za rad Stevan Đurović istakao je da su Ministarstvo i Inspektorat rada aktivno radili na suzbijanju rada na crno, te je u toku prošle godine otkriveno čak 3.000 lica koja rade na crno više nego 2016. godine.

„Mere koje sprovodimo i dodatne kontrole inspektora dale su izvanredne rezultate. Otkrili smo 769 neregistrovanih subjekata koji su radili bez zakonskih regulativa. Posebno smo ponosni na činjenicu da je od 22.411 lica, koja su radila na crno, čak 21.171 njih zasnovalo radni odnos“, izjavio je Đurović i dodao da pored praćenja rada i kontrole radno pravnog statusa zaposlenih, Inspektorat štiti i interese poslodavaca i kontinuirano vrši nadzore iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Pogledajte kompletan izveštaj sa prve edukativne radionice projekta „Reci NE radu na crno“

Izvor: minrzs.gov.rs