Pokrenuta kampanja RECI NE RADU NA CRNO!

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenulo je projekat RECI NE RADU NA CRNO koji ima za cilj suzbijanja svih oblika nelegalnog rada ili rada na crno.

Značajna podrška kampanji je i ranije planirani pojačan Plan inspekcijskog nadzora inspektorata za rad u 2018. godini koji je usmeren ka ostvarivanju strateških ciljeva:

  • suzbijanje rada “na crno“ i smanjenje broja povreda radno-pravnih instituta iz oblasti radnih odnosa utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu- suzbijanje sive ekonomije prevođenjem neregistrovanih subjekata u legalne tokove poslovanja
  • rešavanje problematike vezane za oblast bezbednosti i zdravlja na radu i oblast radnih odnosa za kategorije posebno osetljivih grupa zaposlenih
  • pitanja vezana za žensku radnu snagu (materinska zaštita – trudnice i porodilje), dečiji rad, rad osoba sa invaliditetom, rad volontera, rad stranih državljana itd
  • promocija kulture prevencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i oblasti radnih odnosa (podizanje svesti i informisanje javnosti) sa posebnim osvrtom na sektor malih i srednjih preduzeća i visokorizične delatnosti (građevinarstvo, hemijska industrija, poljoprivreda i sl.)

Prijavi rad na crno

Za sve vreme trajanja kampanje, od 19. februara i tokom 2018. godine, svim zaposlenim građanima i poslodavcima u Srbiji na usluzi će biti internet sajt recineradunacrno.rs , u okviru kojeg će zaposleni kroz jednostavnu formu imati mogućnost da prijave svaki oblik rada na crno. Na sajtu recineradunacrno.rs će biti dostupne sve potrebne informacije od koristi zaposlenima i poslodavcima, kao i detaljne instrukcije u vezi sa utvrđivanjem radnog statusa. Prijava može biti anonimna i biće prosleđena najbližoj nadležnoj inspekcijskoj službi ministarstva, koja će u najkraćem roku izvršiti proveru statusa zaposlenih i poslodavca i o tome na uvid javnosti dostaviti informaciju, kao i u slučaju utvrđivanja bilo kog nelegalnog statusa postupati po zakonu i izricati zakonom predviđene mere.

Takođe, tokom trajanja kampanje građanima će biti dostupan i besplatni dežurni telefon za prijave rada na crno, kao i za sva pitanja, sugestije i zahteve 0800 300 307