• Radiš bez ugovora?
 • Zarada ti je neprijavljena?
 • Deo zarade ti je neprijavljen?
 • Nisu ti uplaćivani troškovi za socijalno i zdravstveno?

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenulo je akciju Reci NE radu na crno!

Cilj akcije je da se zaštite radnici koji rade bez ugovora sa poslodavcem, kao i svi oni zaposleni koji nisu prijavljeni na socijalno i zdravstveno osiguranje. Kampanja treba da ukaže poslodavcima na neophodnost poštovanja zakona i Ustava RS, te ohrabri radnike da uzmu aktivno učešće u kampanji i daju svoj doprinos rešavanju izazova rada na „na crno“.

Tokom 2017. godine,

89%

radnika koji su radili  „na crno“
NAKON PRIJAVLjENOG SLUČAJA
RADE U SKLADU SA ZAKONSKIM
REŠENjIMA DRŽAVE!

ŠTA DA RADIŠ
AKO RADIŠ NA CRNO?

Da li imaš potpisan i overen ugovor sa svojim poslodavcem?

Da li poslodavac kompletnu tvoju zaradu uplaćuje na tekući račun?

Da li poslodavac na ime tvoje zarade uplaćuje sve troškove za socijalno i zdravstveno osiguranje?

Da li kao zaposleni imaš važeću zdravstvenu knjižicu overenu od strane Vašeg poslodavca?

Nemaš potpisan i overen ugovor sa svojim poslodavcem?

Da li poslodavac kompletnu tvoju zaradu uplaćuje na tekući račun?

Da li poslodavac na ime tvoje zarade uplaćuje troškove za socijalno i zdravstveno osiguranje?

Da li kao zaposleni imaš važeću zdravstvenu knjižicu overenu od strane poslodavca?

Čestitamo. Imate odličnog poslodavca.

AKO NE RADIŠ

NA CRNO

 • zagarantovano ti je pravo na zdravstvenu zaštitu i penziju
 • zagarantovano ti je pravo na zdravstvenu zaštitu za decu i nezaposlenog supružnika
 • potpisan radni ugovor obavezuje poslodavca da ti isplati utvrđenu zaradu i uplati sve troškove na ime socijalnog i zdravstvenog osiguranja
 • zagarantovano ti je pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od minimum 20 radnih dana
 • zagarantovano ti je pravo na plaćeni godišnji odmor već posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa
  imaš pravo na plaćeno bolovanje, koje je odobreno od strane nadležnog zdravstvenog organa i koje ne može biti osnov za otkaz ugovora o radu
 • imaš pravo na umаnjenje troškova za socijalno i zdravstveno osiguranje ukoliko kao zaposlen imaš preduzetničku firmu iz stalnog radnog odnosa
 • imaš mogućnost da ostvariš pravo na optimalan bankarski kredit ukoliko ti je prijavljen ceo iznos zarade
  PREUZMI BROŠURU (pdf)